گروه ارتباطات خلاق دیگر

استراتژی ارتباطی و راهبری پروژه

دیگر ، گروه ارتباطات خلاق

دیگر، یک گروه مشاوره ارتباطی، متشکل از افرادی است که سال ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند و تجربه همکاری با سازمان های دولتی و غیردولتی را در کارنامه خود دارند.

دیگر، رویکردی متفاوت نسبت به موضوعات روزمره در کسب و کارها دارد. آنها را از زاویه ای دیگر نگاه می کند و به دنبال راه های ارتباطی خلاق می گردد.

استراتژی ارتباطی و راهبری رویداد در حوزه اجتماعی و فرهنگی اولویت کار در گروه دیگر است. ایده پردازی تا اجرای رویداد، با نوشتن برنامه ارتباطی و کمپین هایی منطبق با گرایش های روز اجتماع، با رویکردهایی تازه تر و متفاوت تر انجام می شود.

همه افرادی که در گروه دیگر در پروژه ها حضور دارند، خود را شریک معنوی سفارش دهندگان می دانند و این باور، همه را به تجربه ای اختصاصی می رساند.

تجربه این است: انگار که خودتان دست به کار هستید، اما با نگاه دیگر!

تمامی حقوق برای گروه ارتباطات خلاق دیگر محفوظ است | ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸