رویداد هنری

نمایشگاه نقاشی هنرمندان معاصر

موسسه خیریه بهنام دهش پور

پس از همه گیری کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت ها و رویدادها، چالش این بود که مخاطب چگونه بدون نگرانی در رویداد شرکت کند.

اسلاید#1