من از سرطان قوی ترم

کمپین اطلاع رسان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر سال در هفته ملی مبارزه با سرطان کمپینی را برگزار می کند که جنبه اطلاع رسانی داشته و تلاش می کند تا توجه اکثریت جامعه را در خصوص بیماری سرطان و نشانه های آن جلب کند.

در سال ۱۳۹۷ کمپین من از سرطان قوی ترم را ایده پردازی و اجرا کردیم.

اسلاید#1
اسلاید#1
اسلاید#1
اسلاید#1