کمپین اطلاع رسان

من از سرطان آگاه ترم

موسسه خیریه بهنام دهش پور

در بهمن سال ۱۳۹۹، موسسه خیریه بهنام دهش پور تقاضای کمپین ارتباطی خلاق برای هفته آگاهی از سرطان، را اعلام کرد.
چالش اصلی، جلب توجه برای کاهش ترس از مواجهه احتمالی با بیماری سرطان و آگاهی رسانی از ایجاد عادت های سالم در سبک زندگی افراد جامعه بود.
راه حل و ایده استودیو دیگر، برگزاری چالش روایتگری یک داستان، در ده شب و توسط ده نفر از بازیگران سرشناس سینمای ایران بود که هرکدام با به اشتراک گذاری داستان خود، مخاطبین را ترغیب به شنیدن ادامه داستان در شب های بعدی می کردند.
این کمپین تعاملی، مورد توجه بالای مخاطبین شبکه های اجتماعی خیریه و همچنین مخاطبین هنرمندان قرار گرفت و توسط اکثر خیریه های مرتبط با بیماری سرطان نیز باز نشر شد.

اسلاید#1
اسلاید#1
اسلاید#1

چالش قصه گویی

ایپزود یک: محمد یعقوبی
صادقیه تا دانشگاه صنعتی شریف

ایپزود دو: پانته آ بهرام
رقص القمر

ایپزود سه: سعید چنگیزیان
بوی نان تازه

ایپزود چهار: بهاره کیان افشار
لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید

ایپزود پنج: حبیب رضایی
ای شاخ تر… برقص آ

ایپزود شش: الهام کردا
پدرها هم سرطان می گیرند

ایپزود هفت: احسان کرمی
سخنران کجاست؟

ایپزود هشت: آزاده صمدی
ایستگاه طرشت

ایپزود نه: هوتن شکیبا
ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه

ایپزود ده: آیدا کیخایی
خوشحال که زنده ام