درباره دیگر

در استودیو دیگر، ارتباطات بر اساس یکدستی با جوهره برند تعریف می شود، در ترکیبی از هوش تجاری با خلاقیت. همان تناسب سمت چپ و راست مغز که ساختارگراست و ساختار شکن.

دقیقا همان چیزی که مشتریان به آن نیاز دارند و در دیزاین کمپین های مسئولیت اجتماعی به آن می رسیم.

همه ما در دنیایی زندگی می کنیم که متحول شده است توسط فناوری، تغییرات آب و هوا، توسط یک بیماری همه گیر.

با برخی از بزرگترین چالش های تاریخ مواجه شدیم، اما اینجا می دانیم که چه کسی هستیم، از کجا آمده ایم، و برای انجام چه کاری اینجاییم. ما یک گروه ارتباط خلاق هستیم در تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت.

ما معتقدیم که تغییرات مثبت ناشی از همکاری ذهن های متنوع برای ایجاد تفاوت است.

برای ایجاد رویدادهای خارق العاده، ما هر روز از یکدیگر حمایت می کنیم، الهام می گیریم و یاد می گیریم.

ما برای افراد خوب تیم مان ارزش قائلیم.