طراحی کمپین های اجتماعی و سلامت در استودیو دیگر یکی از زیر مجموعه های گروه مشاوره ارتباطات خلاق دیگر

روز جهانی بدون دخانیات

برگردان و اجرای کمپین برای شبکه های اجتماعی

چند دقیقه برای یک عمر

ایده پردازی و طراحی کمپین

تمامی حقوق برای گروه ارتباطات خلاق دیگر محفوظ است | ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸