اورژانس در کنار شماست

اینفوگرافیک و موشن گرافی

همکاری با سازمان اورژانس کشور، تجربه ای جذاب برای همه اعضای گروه دیگر بود.

حضور در کنار انسان های فداکار و صبوری که نجات جان و مراقبت از خود، چالشی همیشگی در کارشان است.

در همه هیاهوی اطلاعات درست و اشتباه منتشر شده، همراهشان شدیم تا حرف ها و توصیه هایشان را گویا تر به تصویر بکشیم تا سریع تر به مخاطبان منتقل شود.

چالش ما هم در این پروژه، بیان روان مطالب حیاتی بود.

طراحی و اجرا را گروه ارتباط خلاق دیگر بر عهده داشته است.

تمامی حقوق برای گروه ارتباطات خلاق دیگر محفوظ است | ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸